Categories
LIFE

Mặt nạ “khẩu trang” cầm tay cho phép người dùng nói chuyện và ăn uống mà không sợ virus