Chính phủ Nhật Bản quyết định chi hơn 670 tỷ Yên từ quỹ dự trữ để mua vắc xin Corona 

Trong cuộc họp Nội các vào ngày 8/9/2020, chính phủ Nhật Bản đã thông qua quyết định chi hơn 670 tỷ yên từ khoản dự phòng được bao gồm trong ngân sách bổ sung cho năm nay làm chi phí mua vắc-xin coronavirus mới từ các công ty dược phẩm ở nước ngoài. Để đối …Read More