Tiểu thuyết dự đoán virus Vũ Hán 40 năm trước khi dịch corona bùng phát lan truyền trên Internet

Một cuốn tiểu thuyết dự đoán virus Vũ Hán 40 năm trước khi dịch coronavirus bùng phát Hơn 1700 người đã chết ở Trung Quốc vì sự bùng phát của coronavirus. Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc là tâm chấn của virus hiện đã lan rộng ra hơn 25 quốc gia. Nhưng bạn có …Read More