7 cuốn sách phải đọc dành cho doanh nhân

Đọc sách là một công cụ tuyệt vời để thay đổi cách bạn suy nghĩ và mở mang đầu óc cho các giải pháp mới. Khi bạn đọc bạn nhận ra rằng mọi người trên thế giới này đã phải đối mặt với phần lớn các vấn đề tương tự mà bạn gặp phải bây giờ. Sau đó bạn có thể điều chỉnh kinh nghiệm của họ cho bạn. Đọc sẽ cung cấp cho bạn quan điểm bạn muốn và mở ra những kiến thức mới cho bạn

https://ddnbgroup.com/en/2015/08/16/7-must-read-books-for-the-budding-entrepreneur/

About ddnbgroup