Categories
NEWS TRAVEL

Kyoto bắt đầu chiến dịch du lịch mới để thu hút khách du lịch trong thời gian dịch COVID-19