Categories
NEWS

Kyushu mưa lớn và lũ lụt đã có 52 người chết tính đến trưa ngày 07/07/2020