Categories
NEWS

Mỗi người dân sinh sống và làm việc tại Nhật Bản có thể nhận được 100.000 yen